LiikKUVAT-videotaidetta | Ajankohtaista | Ota yhteyttä | Video Art in Healthcare


Ei milloinkaan laiskana -teoksen kuva.

Helinä Hukkataival: Ei milloinkaan laiskana, 2014, videoteos, kesto 4min. 18s. Kuvakaappaus videoteoksesta. Kuvaaja: Merja Tanhua. Julkaistu AV-arkin luvalla


LiikKUVAT-logo.

Taidepalvelu LiikKUVAT vie videotaidetta ja valokuvataidetta hoitolaitoksiin.

LiikKUVAT tuottaa uusia elämyksiä ihmisille, joiden omat liikkumismahdollisuudet ovat rajoittuneet. Samalla se laajentaa nykytaiteen esitysfoorumeita museoiden, gallerioiden ja elokuvafestivaalien ulkopuolelle etsien uusia yleisöjä ja esitysmahdollisuuksia alan tekijöille.

Teosten esitystavat, sisällöt ja aikataulut suunnitellaan tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitolaitoshenkilökunnan kanssa. Taideteoksista keskustellaan ja niistä kerätään kokemuksia laitosten asukkailta, henkilöstöltä ja vierailijoilta.

Hinni Huttusen videoteos Ihana tanssi.

Hinni Huttusen videoteos Ihana tanssi (2012) oli installoituna Kaupin sairaalan porrastasanteelle marraskuusta 2012 tammikuulle 2013. Videon vieressä Aira Hellaakosken pastellityö Gladioluksia (1970). Valokuva: Antti Sompinmäki. Videoteos: Hinni Huttunen / AV-arkki.


LiikKUVIA toteutetaan verkostona:

 • Taidepalvelu LiikKUVIA tuottaa Poike Productio.
 • Tällä hetkellä toiminnan mahdollistavat Suomen Kulttuurirahaston ja Taiteen edistämiskeskuksen tuet. Myös hoitolaitokset vastaavat osasta kustannuksia.
 • LiikKUVIA koordinoi tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo, kuraattoreina toimivat kuvataiteilija ja arkkitehti Henrietta Lehtonen ja valokuvataiteilija Liisa Mäkinen sekä asiantuntijana Sirpa Joenniemi.
 • Taidepalvelu LiikKUVAT tekee yhteistyötä muun muassa Valokuvakeskus Nykyajan, Satasairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa.
 • Esitettäviä videotaideteoksia lainataan sekä suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkista että suoraan taiteilijoilta.
 • LiikKUVAT voi laajentua eri aloille ja alueille ja palveluun voi liittyä uusia paikallisia tuottajia ja yhteistyökumppaneita.

LiikKUVIEN taustaa ja vaiheita

 • LiikKUVAT käynnistyi vuonna 2010 kuvataideintendentti Sirpa Joenniemen, kuvataiteen läänintaiteilija Mikko Kallion ja elokuvataiteen läänintaiteilija Tuija Halttusen yhteistyönä. Aluksi palvelua hallinnoi Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo ja sitä rahoitettiin Pirkanmaan taidetoimikunnan  läänintaiteilijoiden hankemäärärahoilla. Palvelun muita rahoittajia ovat olleet Tampereen taidemuseo ja sen Konkarit-hanke, Tampereen kaupungin Kulttuurikaari-hanke ja eri hoitolaitokset.
 • Palvelua pilotoitiin 2010-2011 Tampereen Kaupin sairaalassa ja Ikaalisten Jyllin Kodeissa. Laitoksissa toteutettiin videotaidenäytäntöjä ryhmille ja vuodepotilaille sekä tilallisia installointeja yhteistiloihin. Teosten tyylilajit vaihtelivat dokumentaarisesta animaatioon ja kokeelliseen. Vuorovaikutus henkilökunnan kanssa oli tiivistä ja heidän kuin myös asukkaiden ja omaisten palautetta kerättiin eri tavoin.
 • Vuosina 2011-2013 palvelua jatkettiin ja kehitettiin Kaupin sairaalassa. Yhteistyöhön tuli mukaan Tampereen kaupungin museopalveluiden Taite-yksikön Konkarit-hanke. Kaupin sairaalaan asennettiin videoseinä, jossa teokset vaihtuivat muutaman kuukauden välein. Potilaiden päivähuoneessa seinälle heijastettiin useita teoksia sisältäviä sarjallisia koosteita. Toinen teoskokonaisuus kuratoitiin tv-ruutukatselua varten. Sitä esitettiin Kaupin sairaalan lisäksi Tampereen Koukkuniemen vanhainkodissa. Myös Mänttä-Vilppulan Sarapihan ryhmäkodissa oli kolmen kuukauden ajan esillä kolme yhteistiloihin asennettua videoteosta.
 • Vuonna 2014 toiminta Tampereen Kaupin sairaalassa ja Koukkuniemen vanhainkodissa jatkui Anni Venäläisen kuratoimalla ohjelmistolla. Yhteistyö Nokian kaupungissa sijaitsevan Tampereen yliopistolliseen sairaalan Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan kanssa käynnistyi Henrietta Lehtosen kuratoimana. Akuuttipsykiatrian osastolle installoitiin yksi videoteos ja eri osastojen käyttöön kuratoitiin kuuden teoksen DVD-kooste.
 • Samana vuonna LiikKUVAT-palvelulle haettiin uusia hoitolaitosyhteistyökumppaneita ja kestävää toimintamallia läänintaiteilijoiden työskentelykausien päättyessä. Tuottajaksi kutsuttiin Tuuli Penttinen-Lampisuo Kallo Works osuuskunnasta.
 • Vuoteen 2015 asti Tampereen taidemuseo ja aluetaidemuseo toimivat osatuottajina ja yhteistyökumppaneina LiikKUVIssa. Taidemuseossa palvelua koordinoi amanuenssi Virpi Nikkari. Toiminta oli nivottu osaksi   Konkarit-hanketta, jota hallinnoi Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö Taite ja rahoitti Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluiden lautakunta Ikila. Palvelun koordinaattorina toimi museolehtori Lila Heinola teosvalinnoista vastaavien vaihtuvien kuraattoreiden kanssa.
 • Vuoden 2021 alusta Taidepalvelu LiikKUVAT siirtyi Tuuli Penttinen-Lampisuon perustamalle Oy Poike Productio Ab:lle. Poike Productio on taiteilijoiden liikkuvan kuvan tuotantoon ja taiteen asiantuntijapalveluihin erikoistunut tamperelainen tuotantoyhtiö.

LiikKUVIA tuottaa Poike Productio yhteistyössä Valokuvakeskus Nykyajan ja Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkin kanssa. LiikKUVIEN toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.

LiikKUVAT yhteistyökumppanien logot.

Artikkelikuva: Puut, Henrietta Lehtonen, valokuva: Ville-Veikko Heinonen.