LiikKUVAT-etusivu | Ajankohtaista | Ota yhteyttä | Video Art in Healthcare


Miten LiikKUVAT tuo videotaidetta hoitolaitoksiin?

LiikKUVAT-palvelusta kiinnostunut hoitolaitos voi ottaa suoraan yhteyttä palvelun tuottajaan. Kuka tahansa voi vinkata, missä LiikKUVAT-palvelulle olisi tilausta. Usein yhteistyö viriää virikeohjaajan tai taideterapeutin aloitteesta.

LiikKUVAT-palvelu voi tuottaa hoitolaitokseen yksittäisiä videotaidenäytäntöjä tai pitkäkestoisempia tilallisia esitysratkaisuja. Alla kuvaillaan, miten videoteoksen tilallinen esitys tyypillisesti toteutetaan.

LiikKUVAT-palvelumalli

1. Aluksi LiikKUVAT-palvelun työryhmä ja hoitolaitoksen henkilökunta käyvät 2-3 keskustelua, joissa tapauskohtaisesti:

  • Paneudutaan hoitolaitoksen luonteeseen, kohderyhmään, hoidon yleisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin.
  • Tutustutaan hoitolaitoksen tiloihin yhdessä teknisen henkilöstön kanssa. Videoteoksille sopivia tiloja valittaessa huomioidaan muun muassa tilan valoa, akustiikkaa, sähkön saatavuutta, potilasturvallisuutta ja tilan muuta käyttöä. Tarvittaessa tehdään testauksia eri laitteilla ja erilaisissa tiloissa.
  • Tutustutaan erilaisiin videotaideteoksiin ja LiikKUVAT-palvelun aikaisempiin kokemuksiin teosten esittämisestä. Teosvalinnoissa huomioidaan kohdeyleisö, tilat ja ympäristö ja muun hoivan tavoitteet. Palvelun yleisiä tavoitteita ovat taide-elämysten tarjoaminen ja keskustelun virittäminen.
  • Sovitaan kustannusten jakamisesta ja rahoitusvaihtoehdoista. LiikKUVAT-palvelussa kustannuksia syntyy asiantuntijatyöstä, laitehankinnoista, teknisistä asennustöistä ja taiteilijoille maksettavista esityskorvauksista. Yleensä hoitolaitokset vastaavat laitehankinnoista sekä teknisten töiden kuluista. Tällöin palvelun tuottaja pyrkii hankkimaan asiantuntijatyölleen ja taiteilijakorvauksille ulkopuolisen rahoituksen.

2. Onnistuakseen LiikKUVAT-palvelu edellyttää, että hoitolaitos nimeää yhteishenkilön ja että yhteistyöllä on hoitolaitoksen  johdon, hoitohenkilöstön ja teknisen henkilöstön tuki. LiikKUVAT-palvelun työryhmä ja hoitolaitoshenkilökunta tekevät yhdessä päätökset esityspaikoista, teosvalinnoista ja esitysaikataulusta sekä viestinnästä.

3. Hoitolaitos tekee tarvittavat laitehankinnat ja asennukset. LiikKUVAT-palvelu auttaa laitteiden valinnassa. Tavallisesti tarvitaan videoprojektori, mediasoitin, aktiivikaiuttimet sekä puihoja, jatkojohtoja ja laitekiinnikkeitä. Videolaitteiston asennuksessa tarvitaan laitoksen teknisen henkilöstön apua ja asiantuntemusta. Myös LiikKUVAT-palvelun kautta on tarvittaessa saatavissa videotekniikan erikoisosaamista.

4. LiikKUVAT-palvelun tuottaja tilaa teokset, testaa niiden toimivuuden ja asettavat teokset esille. Teoksia voidaan tilata suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkista tai suoraan taiteilijoilta. LiikKUVAT-palvelu vastaa esityslupiin liittyvistä sopimuksista.

5. Hoitolaitoksen viestintäosaston ja LiikKUVAT-palvelun tuottajan kanssa sovitaan mediatiedotteen tai muun lehdistömateriaalin laatimisesta ja julkaisemisesta. LiikKUVAT-palvelun tuottaja ja hoitolaitoshenkilökunta voivat järjestää yhdessä avajaistapahtuman.

6. Teos on esillä hoitolaitoksessa sovitun ajan. LiikKUVAT-palvelu ohjeistaa henkilökuntaa laitteiden käytössä. Jos esitysajanjakso on useita viikkoja, sovitaan teknisen henkilökunnan kanssa teoksen toimivuuden tarkastamisesta ja mahdollisesta laitehuollosta.

7. Esitysjakson päätyttyä samalla laiteistolla voidaan esittää toinen teos tai laitteisto voidaan siirtää hoitolaitoksessa toiseen tilaan. Jos laitteisto päätetään siirtää toiseen tilaan, vastaa hoitolaitoksen tekninen henkilöstö tilan ennallistamisesta.

8. LiikKUVAT-palvelu kerää suullista ja kirjallista palautetta henkilökunnalta, kohdeyleisöltä ja mahdollisilta vierailijoilta. Teoksen yhteyteen tuodaan palautevihko katsojien täytettäväksi. LiikKUVAT tiedottaa ja raportoi toiminnastaan nettisivuillaan.

Kiinnostuitko? info (at) poike.fi

LiikKUVAT yhteistyökumppanien logot.

Artikkelikuva: Puut, Henrietta Lehtonen, valokuva: Ville-Veikko Heinonen.