Poike 2010.

Photo by Jan Virtanen 2009.

Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry edistää poikkitaiteellista toimintaa yli taide- ja aluerajojen. Se järjestää taide- ja musiikkitilaisuuksia sekä näyttelyitä, harjoitus-, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia.

Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen hallitukselle. Jäsenmaksu on 60 e. Kannattaviksi jäseniksi ovat tervetulleita henkilöt tai yhteisöt, joka haluavat tukea Poike ry:n tarkoitusta ja toimintaa.

* * *

Tvärkonstnärlig förening Poike r.f. främjar tvärkonstnärliga aktiviteter mellan konstformer och regioner. Den arrangerar konst- och musikevenemang, utställningar och möten med övningar, informationsutbyte, forskning samt utbildning.

Medlemskapet: Den som vill bli ordinarie medlem i föreningen skall sända en fritt formulerad ansökan till styrelsen. Medlemsavgift är 60 e. Personer eller samfund som vill understöda föreningens avsikt och verksamhet är välkomna att bli understödande medlemmar.

* * *

The Mixed-Art Association Poike promotes artistic activity accross artistic and regional boundaries. The association provides information on mixed-art and organizes exhibitions, concerts, seminars, training and research.

Membership: Poike membership can be applied with a free-form application addressed to the association board. Membership fee is 60 euros. Poike welcomes as patrons people and organizations who are interested in supporting its objectives and activity.

* * *

Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry / Tvärkonstnärlig förening Poike rf / Mixed-Art Association Poike

Pj / ordförande / Chair: Tuuli Penttinen-Lampisuo, +358 50 535 8916, tuuli (at) poike.fi

Hallitus / Styrelse / Board: Maria Kallionpää (vpj / viceordförare / Vice Chair), Kimmo Rahunen (sihteeri / sekreterare / Secretary), Roosa Halme (jäsen / medlem / Member).

Postiosoite / Postaddress / Mail Address: T.Penttinen-Lampisuo, Pullerikinahde 4H16, 33710 Tampere
Kotipaikka / Hemort / Domicile: Pori – Björneborg, Finland, EU
Perustettu / Grundad / Founded: 26.3.2009
Rekisterinumero / Registernummer / Reg. code: 201.290
Y-tunnus / FO-nummer / Business ID: 2267582-6
IBAN: FI8252098420005804 , BIC: OKOYFIHH

* * *